Hľadáme pozemky, chalupy a chaty na pekných miestach NA PREDAJ!

To „naj“ z našej ponuky ubytovania na Slovensku

Členstvo v Klube Literárnej a prázdninovej spoločnosti Tricio
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
Zľavy, postup objednávania, všeobecné obchodné podmienky
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
 

ZĽAVY, POSTUP OBJEDNÁVANIA, VŠEOBECNÉ PODMIENKY TRICIO, s.r.o. a Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

ZĽAVY PRE KLIENTOV :

Našim stálym klientom poskytujeme nasledujúce zľavy:

- Pri opakovanom pobyte t. j. Vaša dovolenka v tom istom objekte - 5% ***

- Pri ďalšom pobyte platí pre našich klientov zľava minimálne - 3% ***  z celkovej ceny pobytu

- Za získanie nového zákazníka – bonus 8,30 Eur pri čerpaní akéhokoľvek ďalšieho pobytu.

- V mimosezónnom období vieme stálym klientom zabezpečiť špeciálne zľavy v závislosti od rozsahu a termínu objednávky. Na základe vašej požiadavky vám pripravíme presný návrh lepšej ceny. ***


Dôležité - pri uplatnení zľavy:
Pre potreby uplatnenia zľavy alebo bonusu je dôležité uviesť v požiadavke /v objednávke informáciu o tom, kde ste s nami realizovali predchádzajúcu dovolenku. V prípade, že ste nám odporučili nového klienta, uveďte jeho meno a taktiež, kde bol realizovaný pobyt nového klienta. Ďakujeme za pochopenie./

*** tieto zľavy nie sú kombinovateľné s ďalšími zľavami


Postup objednávania je veľmi jednoduchý a poskytuje Vám na rozdiel od dovolenky, ktorú realizujete na priamu platbu ubytovateľovi niekoľko výhod.

I. VYBERTE
si kam, kedy a v akom počte by ste sa radi ubytovali. Ak nemáte čas, zavolajte nám a zadajte Vašu požiadavku. Naši rezervátori Vám poradia a odporučia možnosti, ktoré sú najbližšie Vašej požiadavke.

II. OVERTE
si (e-mailom, telefonicky), či je objekt vo Vami preferovanom termíne voľný.

III. OBJEDNAJTE
si Váš pobyt a uveďte všetky potrebné údaje. Po registrácii Vašej objednávky Vám obratom odošleme objednávku spolu s informáciou o výške zálohy a doplatku. Záväzná objednávka obsahuje tiež "Všeobecné podmienky", všeobecne zvýhodnené pre stranu klienta.


IV. POTVRĎTE
vážnosť Vášho úmyslu odoslaním podpísanej objednávky a zaplatením zálohy do 3 pracovných dní. Následne Vám pošleme „Ubytovací poukaz“ a ďalšie informácie o mieste Vášho pobytu. 

V. PREVOD VAŠEJ ZÁLOHY NA ÚČET UBYTOVATEĹA - ZAUJÍMAVÉ!!!
Prevod Vašej zálohy na účet ubytovateľa realizujeme výhradne po Vašom spokojnom ukončení dovolenky. Po návrate z pobytu Vás naši rezervátori kontaktujú emailom, aby ste sa vyjadrili o Vašej spokojnosti alebo nespokojnosti s ubytovaním. V prípade, že sa do 3 dní po odoslaní nášho emailu nevyjadríte, zálohu prevedieme na účet ubytovateľa. Ak sa vyjadríte o akejkoľvek nespokojnosti s ubytovaním alebo so službami počas ubytovania, kontaktujeme ihneď nášho obchodného partnera - ubytovateľa a žiadame ho o vyjadrenie k Vašej nespokojnosti. Ďalším postupom je buď oficiálna reklamácia, na základe ktorej sa blokuje úhrada za pobyt alebo akceptovanie vyjadrenia ubytovateľa.

Dovolenky na Slovensku realizujeme od roku 1996. Naši klienti a kluboví klienti vedia, že sme garantom pre pekné dovolenky na Slovensku a v rámci našich nekomerčných aktivít hodnotíme služby cestovného ruchu.


     Všeobecné obchodné podmienky platné pre cestovné agentúry Tricio, s.r.o. a Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.:

 1. Cestovná kancelária Tricio, s. r. o. a Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o. (ďalej "CA") zabezpečujú ubytovacie služby, ktorých rozsah je uvádzaný v aktuálnych propagačných materiáloch.
 2. Objednávateľom pobytu a služieb môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba.
 3. Pobyty a služby CA možno objednať priamo jej prostredníctvom ako i prostredníctvom jej zmluvných partnerov.
 4. Zmluvný vzťah vzniká podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu oboma zmluvnými stranami a zaplatením zálohy na účet CA v lehote do troch pracovných dní odo dňa jej doručenia klientovi. Vyplnený a podpísaný originál zmluvy o obstaraní zájazdu pošlite obratom naspäť.
 5. Po pripísaní zálohy na účet CA, alebo po doručení zálohy v prípade platby poštovou poukážkou vystaví CA klientovi Ubytovací poukaz a doručí mu ho. Pri pobytoch v penziónoch, hoteloch a pri kúpeľných pobytoch je klient povinný najneskôr 35 dní pred nástupom na pobyt uhradiť bankovým prevodom na účet CA (alebo poštovou poukážkou) doplatok, ktorého výška je uvedená v zmluve. Pri nástupe na pobyt je ubytovací poukaz platný iba s priloženým dokladom o včasnom zaplatení doplatku v plnej výške na účet, alebo adresu CA. (Ak je počet dní medzi podpisom zmluvy a nástupom na pobyt menší ako 35 dní klient uhradí zálohu vo výške 100% ceny pobytu). Pri pobytoch na chatách, chalupách a v súkromí platí klient doplatok na mieste pobytu ubytovateľovi.
 6. Reklamácie sa riadia platnými právnymi normami SR. CA navyše garantuje svojim klientom, že platba zálohovej čiastky bude na účet ubytovateľa prevedená až po spokojnom návrate klienta z pobytu.
 7. Storno. Klient má právo kedykoľvek pobyt stornovať (jednostranne odstúpiť od zmluvného vzťahu). Musí tak urobiť písomne, ak nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak. Za storno zo strany klienta prislúcha CA storno-poplatok v nasledovnej výške. Ak k stornu zo strany klienta došlo:
  30 – 15 dní pred nástupom na pobyt 50 % z ceny pobytu
  14 – 7 dní pred nástupom na pobyt 75 % z ceny pobytu
  7 a menej dní pred nástupom na pobyt 100 % z ceny pobytu
  Za predpokladu neoprávneného zrušenia pobytu v lehote 30 - 15 dní pred nástupom, má CA právo účtovať si poplatok 5 € za administratívne úkony súvisiace so zrušením pobytu.
 8. Majiteľ objektu, ktorého sa pobyt týka môže od klienta požadovať pri nástupe zaplatenie vrátnej kaucie (o výške vratnej kaucie musíte byť vopred informovaní). Ide o čiastku, ktorá bude klientovi v plnej výške vrátená po ukončení pobytu a odovzdaní objektu v pôvodnom stave.
 9. Ak nie je v cene pobytu zahrnutý miestny poplatok, sú klienti povinní ho uhradiť v hotovosti v mieste pobytu.
 10. Darčekové poukazy sú súčasťou služby CA za predpokladu čerpania služieb CA.
 11. Využívanie služieb nad rámec uvedený v záväznej objednávke je klient povinný uhradiť na mieste v hotovosti.
 12. Klient ručí počas pobytu za všetky prípadné škody na obývanom objekte v rozsahu platných právnych noriem SR.
 13. Klient dáva týmto súhlas, aby jeho osobné údaje boli spracované v informačnom systéme CA Tricio, s. r. o. (IS s názvom Cestovný ruch a oddych) alebo v systéme CA Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o. (IS s názvom Rekreácia na Slovensku) v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - osobitné podmienky o ochrane osobných údajov.

  Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

Späť na hlavnú stránku

 
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
 
odporúčame: pobyty so zľavou | darčekové poukazy | dovolenka s deťmi | ubytovanie so psom | historické hotely | romantické pobyty | predaj leteniek | lyžovačka na Slovensku | ubytovanie na Liptove | vlastná drevenica | pozemky na predaj | chata na Liptove | výstavba dreveníc – drevenice | kam na Slovensku | chaty a chalupy na predaj | letná dovolenka s deťmi | malé chaty na Slovensku | lacné chaty | penzión pri jazere | veľké chaty na Slovensku | Knihy o Slovensku | Výlety v okolí Bratislavy | Levický hrad a okolie | Banská Štiavnica a okolie | Kalvária pri Banskej Štiavnici | Svätý Anton | Okolie Banskej Štiavnice | Revištské Podzámčie | Čierny Balog a Dobročský prales | Čierny Balog a Vydrovská dolina | Krásna Hôrka - hrad | Betliar - kaštieľ | Vysoké Tatry | Pieniny | Pieniny - Stará Ľubovňa | Spišský hrad | Liptov | Orava | Vlkolínec | Špania dolina | Martin a okolie | Kremnica a hrad | Bojnice a hrad | Strečno - hrad | Javorníky a Malá Fatra | Trenčín a Trenčianske Teplice | Gazdovský dvor na Myjave | Komárno – Európske námestie | Filmy o Slovensku
© 2003-2012 - www.slovenskedovolenky.sk - všetky práva vyhradené!
Akékoľvek publikovanie obsahu týchto stránok je povolené len s písomným súhlasom majiteľa portálu.
Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

partneri:

                    

Chcete vydať knihu? Pomôžeme vám!